Disclaimer

Onze gegevens

Telefoon

E-mail

Adres

+32 (0)479 74 43 61

info@mille-etoiles.be 

Populierestraat 66, 9310 Moorsel

Bedrijfsgegevens

BTW-nummer

IBAN

BIC

Maatschappelijk zetel

BE 0673.795.157

BE97 0635.3616.8949

GKCCBEBB

Populierestraat 66, 9310 Moorsel

Van zodra je deze website bezoekt, en/of de op of via deze website aangeboden informatie gebruikt, verklaart u zich akkoord met de toepassingen die hieronder in deze disclaimer omschreven staan.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE WWW.MILLE-ETOILES.BE

De informatie dat je op of via deze website terug vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij, Mille Étoiles, zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het onderhouden en samenstellen van onze website en de daarbij gebruikte bronnen, die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de geboden informatie.

Daarnaast garanderen wij niet dat de website foutloos en/of ononderbroken zal functioneren en tevens vrij zal zijn van virussen. Wij wijzen alsook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de actualiteit, volledigheid en juistheid van de geboden informatie op onze site uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE VAN DERDEN EN DIENSTEN

Op onze website staan meerdere links die verwijzen naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid en het gebruik van deze sites. Het gebruik van deze links, die verwijzen naar websites van derden, is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is tevens niet nader beoordeeld op actualiteit, redelijkheid, juistheid en/of volledigheid door ons.

INFORMATIE GEBRUIKEN

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via onze website aangeboden informatie (ondermeer teksten, grafisch materiaal, logo’s,…) berusten bij Mille Étoiles. Informatie dat je op onze website kan terugvinden is alsook gebonden aan intellectuele eigendomsrechten. M.a.w het is niet toegestaan informatie van onze website te kopiëren, op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden, te downloaden of te verveelvuldigen zonder voorafgaand hiervan schriftelijke toestemming te vragen aan Mille Étoiles. Informatie vanop deze website mag je wel printen en/of downloaden voor eigen persoonijk gebruik.

WIJZIGINGEN

De aangeboden informatie op onze website, kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder hiervan nadere aankondigingen te doen. Daarom raden raden wij je aan om, op regelmatige tijdstippen, te controleren of de informatie op deze website, of de informatie op websites van derden, waarnaar wij linken leggen, gewijzigd is.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op deze disclamier en onze website. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en/of disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement.

mille-etoiles-home-muntgroen-strepen